گفتگوی آنلاین
Labelشماره های ضروری مالزی
 / شماره های ضروری مالزی  /  

 اورژانس / پلیس  999
 آتش نشانی 994 
اطلاعات تلفن 103 
اطلاعات فرودگاه   87762000
پلیس فرودگاه 87763450
 پلیس راهنمایی رانندگی 21460522 
 پلیس کوالالامپور 21688322 
 پلیس جهانگردی 22626222 

تاکسی تلفنی

 Comfort 80242727 
 Public Cab  62592020
 Radio  92217600
 Saujana  21628888
 Sunlight  90571111
 SW Radio  26936211
 Putrajaya  88884000
 شکایات تاکسی  26985022

 

شرکت های خدماتی

 اداره برق  22825566
 اداره آب  20527992
 اداره آب و فاضلاب  26972828
 اداره گاز 1800889119
 اطلاعات تلفنی 88866400
 اپراتور تلفن 103
 اداره پست  22741122
 بیمه ING  1800880303
 تلفن(خرابی) 100 
 خرابی و تصادفات ماشین  21610808
 قطعی برق 15454 

 

ارسال غذا

 پیتزا هات 13300882525 
 پیتزا دومینو 1300888333 
 مک دونالد 1300131300