گفتگوی آنلاین
Label


بازگشت
اخبار 
   سال :      ماه :  

تاریخ انتشار: 13/12/1390
16: 56  : ساعت  
:: نوع مطلب: خبر

سروهاي کهن چند صدساله باغ جهان‌نما - شیراز + عکس


 باغ جهان‌نما یكی از كهن‌ترین باغهای شیراز است و در نزدیكی آرامگاه حافظ (شیراز) كه در دوران گذشته جزء صحرای جعفرآباد و مصلی بوده واقع شده است. در دوره سلسله آل مظفر و آل اینجو این باغ و دشت زیردست حوالی آن سرسبز و بسیار آباد بوده است. به دو دشت جعفرآباد و مصلی كه همواره پوشیده از باغهای جان‌ نواز و روح‌افزا بوده در اشعار حافظ شیرازی اشاره شده است و از صفا و سرسبزی آن سخن به میان آمده است. باغ جهان‌نما همانند سه باغ مشهور دیگر یعنی باغ ارم و باغ دلگشا و باغ تخت قراچه در دوره آل مظفر و آل اینجو یعنی پیش از یورش تیمور گوركانی به شیراز، در نهایت آبادانی بوده است. «ابن عربشاه» مورخ دوره تیمور در عجایب المقدور این باغ را "زینت الدنیا" نامیده است.

ساختمان کلاه فرنگي اين باغ به شکل 8‌ ضلعي و همانند بناي کلاه فرنگي باغ نظر ساخته شده است. طرح و اسلوب اين باغ مانند باغ نظر بوده و سروهاي کهن آن را آراسته کرده است، باغ جهان‌نما از آب رکن‌آباد مشروب مي‌شده است.

باغ جهان‌نما در هنگام اقامت تیمور گوركانی در شیراز، همچون سایر باغ های نامدار آن دوره مورد توجه واقع شده به طوری كه همانند آن باغ را در اطراف سمرقند -كه موطن اصلی وی بوده است احداث نموده و آن را جهان ‌نما نامیده بود. باغ جهان‌نمای شیراز در دوره صفویه نیز آباد و با اهمیت بوده است.